Caddx Kullanıcı Kılavuzu

profesyonel alarm sistemleri

GE – CADDX Kullanım Kılavuzu

Şifre Paneli ve Kullanımları (GE)

Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım tuşları, durum ışıkları ve bölge ışıkları olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır. Temel sistem fonksiyonlarının kullanımında farklılık göstermeyen tuş takımlarının genel görünümleri ve gösterge ışıklarının açıklamaları şu şekildedir:

profesyonel alarm sistemleri

LCD Şifre Paneli Görünümü

Şifre Paneli ve Kullanımları (GE)

READY

(Yeşil Işık) READY ışığı, alarm sisteminin kurulmaya hazır olduğunu belirtir. READY ışığı yanmıyor ise bütün kapı ve pencerelerin kapalı olup olmadığı, hareket dedektörlerinin kapsadığı alanlarda hareket olup olmadığı kontrol edilmelidir.

SERVICE

(Sarı Işık) TROUBLE ışığı, alarm sisteminde bir problem ya da arıza olduğunu belirtir.

FIRE

Sistemde bir yangın alarmı olduğunda, bu ışık kırmızı olarak yanar.

POWER

Sistemde elektrik var / yok göstergesidir. Işık yanıp sönüyorsa akü azalması vardır.

CHIME : Chime (Kapı zili), fonksiyonunun aktif olup olmadığını gösterir.

YILDIZ TUŞU : Yıldız Tuşu, programlama menülerine giriş tuşu olarak kullanılır.

KARE TUŞU : Kare Tuşu, sistemde genel olarak yanlış yapılan kodlamaların silinmesi ya da sıfırlanmasında ve programlama işlemlerinde çıkış amacıyla kullanılır.

Yangın / itfaiye butonu : Yangın durumunun Alarm Merkezi’ne hızlıca bildirilmesi için kullanılır.

Ambulans butonu : Acil sağlık sorununun Alarm Merkezi’ne hızlıca iletmesi için kullanılır.

Panik butonu : Mekanda acil bir panik durumu olduğunda Alarm Merkezi’ne hızlıca bildirilmesi için kullanılır.

LCD ekranlı tuş takımlarında gerekli yönlendirmeler Türkçe olarak yapılmaktadır. (Arıza durumları, işlemlerin yönlendirilmesi işlemleri gibi…)

 

Sıkça Sorulan Sorular

*0 – TON - Şifre Paneli Sesini Arttırır / Azaltır

  • *1 – CHIME - Kapı Zili Fonksiyonu Decives bölümüne gelin.
  • *2 – SERVICE - Sistem Problemini Görme.
  • *3 – MEMORY - Alarm Hafızasını Görme
  • *4 – TEST - Sistem Testi
  • *5 – CODES - Şifre Değiştirme
  • *6 – AUTHORITY -Sistem Kullanıcı Yetkileri
  • *7 – YANGIN -Yangın Sistemini Sıfırlama
  • *8 – PROGRAM -Programlama
  • ÖNEMLİ NOT: Kare ve yıldız tuşlarını takiben yapılan kodlamalarda tuşlara sadece bir kere ve arka arkaya basılması gerekmektedir. İki ayrı tuşa aynı anda basılarak yapılan herhangi bir programlama sistemde mevcut değildir.

 

Alarm Sistemi Kurma (GE)

Genel Kurma

Sistem, sadece READY ışığı (Yeşil) yandığı zaman kurulabilir. READY ışığının yanması, sistemin kurulmaya hazır olduğunu, sistem bünyesindeki bölgelerin aktif olmadığını belirtir. Sisteme doğru şifre girildikten sonra, sistem tarafından, kullanıcıya tanınan çıkış süresi (Exit delay) başlar. Çıkış süresi bitene kadar, belirtilen kapıdan çıkış yapılmalıdır. Böylece, sistem kurulmuş olur ve READY ışığı sönerek kurulum durumuna göre AWAY / STAY / NIGHT buton ışıklarından birisi yanar. Çıkış süresi isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Yanlış şifre girilir ise # tuşuna basarak şifre panelinden giriş işlemine en baştan başlanabilir. Sistem, şifre panelleri yardımıyla farklı şekillerde kurulabilir.

Dışarıda (Away) Kurma

Mekan içerisinde kimsenin olmadığı durumlardaki (Genel) kurma tipidir. Tüm bölgelerin kurulmasını sağlar. “Away – Dışarıda” modunda kurmak için giriş şifresi girilir ve çıkış süresi içinde dışarı çıkılır. Giriş şifresi yanlış girilirse # tuşuna basılıp işlem tekrarlanır. Çıkış süresi bitince sistem tümüyle kurulmuş olur. Hızlı kurma butonları ile sistemi kurmak için dışarıda kurma butonuna ya da away butonuna ard arda iki kez basılır ve çıkış süresi içinde dışarı çıkılır.

İçeride (Stay) Kurma

Önceden belirtilmiş tüm çevre bölgelerinin kurulmasını, ancak içerideki bölgelerin (stay/away tanımlanmış bölgelerin) kurulmamasını sağlar. Mekan içinde kişiler varken dışarıda giriş alanlarının korunması durumundaki kurma tipidir. Giriş şifresi girilir ve çıkış süresi içerisinde dışarıya çıkılmadığı takdirde sistem “İçeride (Stay)” modunda kurulur. “Stay” durumunda, aktif olan ve pasif olan bölgeler programlanmış olmalıdır. Stay konumda kurulum yapılır ise “Stay” programlanmış bölgeler otomatik devre dışı moduna geçer. Mekan içinde bulunduğunuz sürelerde alarm sisteminizi kurmak istiyorsanız, bu isteğinizi mutlaka teknik servise bildiriniz. Hızlı kurma butonları ile sistemi kurmak için evde kurma ya da stay butonuna ard arda iki kez basılır ve çıkış süresi içerisinde dışarıya çıkılmadığı takdirde sistem, “Ev İçi (Stay)” modunda kurulur.

Gece Kurma

“Stay” kurma ile aynıdır fakat tek farklı yönü giriş kapısı açıldığında süre vermeden alarm çaldırmasıdır. “Stay” modunda ise giriş kapısından girildiğinde sistem giriş süresi verir. Gece kurulumu butonları ile sistemi kurmak için gece kurma ya da Night butonuna ard arda iki kez basılır.

 

Alarm Sistemi Kapama (GE)

Sistem, şifre panelleri yardımıyla kapatılabilir. Sistem kuruluyken şifre paneline geçerli şifrelerden biri girildiğinde sistem kapatılmış olur. Hatalı bir işlem yapıldıysa # tuşuna basılıp işlem sıfırlanır ve tekrar şifre girilir. Şifre paneline ulaşmak için, giriş süresi veren kapıdan giriş yapılmalıdır. Giriş süresi veren bölgeden giriş yapıldığında, daha önceden ayarlanan süre içinde doğru şifrelerden birinin sisteme girilmesi gerekir, aksi takdirde alarm çalar.

Sirenleri Susturmak

Sisteme bağlı sirenleri susturmak için geçerli şifrelerden biri girilmelidir. Siren yangın dedektörlerinden dolayı çalıyor ise, doğru şifre girildikten sonra tuşlarına basılarak yangın sistemi dedektörleri iptal edilmelidir.

 

Alarm sistemini, şifre paneli kullanmadan kurma ve kapamada kullanılır. Üzerindeki butonların çalışması için 3 sn.
süreyle basılı tutulması gerekir.

 

Bölge Devre Dışı Bırakma (GE)

Bölge devre dışı bırakma özelliği, sistem kurulduğunda belli bölgelerdeki dedektörlerin devre dışı bırakılması için kullanılır. Devre dışı bırakılan bölgeden gelen alarmlar, sistem tarafından dikkate alınmaz. Devre dışı bırakma tuşlarına basılarak devre dışı bırakma bölümüne girilir. Ardından devre dışı bırakılacak bölgelerin numarası girilir. (Örn: 6 nolu bölge için LED şifre panelinde 6; LCD şifre panelinde ise 06 tuşlanır.) Devre dışı bırakma yapıldığında, devre dışı bırakılan bölgelerin ışıkları yanık konuma geçecektir. (Hatayla devre dışı bırakılan bölgeler için aynı işlem tekrarlanarak devre dışından çıkarılır.) Birden fazla bölge devre dışı bırakılacaksa her bölge numarasından önce BYPASS tuşuna basılmalıdır. Devre dışı bırakılmış bölgeleri bu özelliğinden çıkarmak için aynı işlemler tekrarlanır. Devre dışı bırakma işlemi sistem kurulmadan önce yapılmalıdır. Sistem kuruluyken devre dışı bırakılamaz. Her sistem, kurma-kapama sonunda, devre dışı bırakılan bölgeleri sıfırlar. Yapılacak tüm kurma-kapamalardan önce yeniden devre dışı bırakma yapılmalıdır.
[BYPASS] + Devre dışı bırakılacak bölge numarası + [BYPASS] + #

 

Sistem Arızalarını Görme (GE)

Şifre panelindeki SERVICE ya da sarı ışığın yanması, sistemde bir problem/arıza olduğunu belirtir. Problem/arıza giderilene dek şifre panelindeki SERVICE ışığı yanık kalır. Arızanın nedenini görmek için * ve 2 tuşlarına basılmalıdır.
Bu tuşlara basıldıktan sonra yanan LED numarası arızanın nedenini belirtir.

(1) numaralı LED yanık ise : Teknik servise haber verilmelidir. (Akü bitmesi, sistem arızası vs.)
(2) numaralı LED yanık ise : Bölge tamper hatası vardır. Tamper hatası, dedektörün ana panel ile haberleşemediğini belirtir.
(3) numaralı LED yanık ise : Bölge pili azalma problemi vardır. Bu problem kablosuz modüller için geçerlidir. [3] tuşuna bir kere daha basıldığında, pili azalan bölgelere karşılık düşen LEDler yanar.
(4) numaralı LED yanık ise : Kablosuz bölgelerde denetleme kaybı olduğunu gösterir. [4] tuşuna basarak hangi bölgede problem olduğu görülür.
(5) numaralı LED yanık ise : Zone (bölge) hatası vardır. En az bir bölge TROUBLE (hata) durumundadır. Bir kere daha [5] tuşuna basılarak sorunlu bölge incelenir. Bu durumda yanan LED hata veren bölgeyi belirtir.
(6) numaralı LED yanık ise : Telefon hattında problem vardır. Telefon hattı kesilmiş, kopmuş veya iptal olmuş demektir.
(7) numaralı LED yanık ise : Yoğun telefon trafiğinden dolayı Alarm Merkezi ile bağlantı kurulamıyor demektir. Hatlardaki yoğunluğun azalmasının ardından arıza durumu düzelecektir.
(8) numaralı LED yanık ise : Sistemin saat ve tarihinin sıfırlandığı belirtilir. Sistem saati tekrar girilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Sisteminizde, bilginiz dışında oluşan her türlü hata veya arıza durumunda Alarm Merkezi’ni arayınız.

Alarm sistemi, oluşan tüm alarm durumlarını hafızasında tutma özelliğine sahiptir. Alarm sistemi, hafızada kayıtlı olan alarm bölgelerini kurma işlemi yapılana kadar saklı tutar. Alarm sinyallerinin kaynağı olan bölge numaralarını görmek için * ve 3 tuşlarına basınız. Bu tuşlara basıldıktan sonra alarm gelen bölgelere karşılık gelen numaraların ışıkları yanacaktır. Ardından  # tuşuna basılır. tuşu # READY / HAZIR durumuna dönmek için kullanılır. Alarm hafızası sistemin her kuruluşunda sıfırlanır. Böylece alarm hafızasına bakıldığında sadece son kurulmadan sonra meydana gelen yeni alarm görülür.

Kapı Zili Fonksiyonu (Door Chime) (GE)

Alarm kapalıyken belli bir pencere ya da kapı açıldığında, kapı zili niyetine bir uyarı sesinin şifre panelinden çıkması için kullanılan fonksiyondur. İstenilen kapı ya da pencere bu tipte kullanım için programlanabilir. Kapı zili fonksiyonunu dilediğiniz kapı ya da pencerede kullanabilmek için teknik servise istekleriniz doğrultusunda bilgi veriniz. Kapı zili fonksiyonunu ve tuşlarına basarak aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Kapı zili fonksiyonu aktif hale gelmiş ise tuş takımından işlem onayına dair 1 adet bip sesi duyulur ve CHIME Led’i yanar.

Giriş Şifreleri (Access Codes) (GE)

Sistemi kurmak, sistemi kapatmak ve sirenleri susturmak için giriş şifreleri (Access Codes) kullanılır. Doğru şifrelerden biri girildiğinde kesik kesik bip sesi, yanlış şifre girildiğinde ise uzun bir bip sesi duyulur. Sistemde kullanılabilir 1 adet master (ana), sisteminize göre 8 veya 99 adet kullanıcı şifresi ve 2 adet tehdit altında zorunlu giriş şifresi vardır. Sadece master şifre kullanılarak kurma – kapama haricindeki sistem ayarlarına müdahale edilebilir. Master şifreniz,
teknik servisiniz tarafından sistem kurulumunda size verilecektir. Standart fabrika ayarı master şifreniz 1234’tür. Tüm kullanıcı şifrelerini oluşturma yetkisi sadece master şifrededir. Şifreler standart olarak 4 hanelidir. İhtiyaç duyulması halinde teknik servis tarafından 6 haneye çıkartılabilir.

Master – Ana Şifrenin Değiştirilmesi

Şifreler, tuş takımı kullanılarak değiştirilir. Ana şifre, sistemdeki 01 kod numaralı şifredir. Ana şifre silinemez. Sistem yeni kurulduğunda geçerli olan ana şifre 1234’tür.

* 5 ANA ŞİFRE 01 YENİ ŞİFRE # #

ÖNEMLİ NOT : Güvenliğiniz için mutlaka master şifrenizi değiştiriniz. Master şifreyi, yetkili kullanıcılar haricinde, giriş çıkış amaçlı kullanılmak üzere kesinlikle alarm sistemi kullanıcılarına vermeyiniz.

Giriş Şifreleri (Access Codes) (GE)

Yeni Giriş Şifresi Tanımlama

Giriş şifreleri, sisteminize göre 02-09 veya 02-99 kod numaraları arası olan şifrelerdir. Kod numaraları iki basamak olarak girilmelidir. Yeni şifrelerin girilmesi için:
* 5 [Ana Şifre] [Kod numarası] [Yeni Giriş Şifresi] # #

Mevcut Giriş Çıkış Şifresinin Silinmesi

Sistemde varolan bir şifrenin silinmesi için:
* 5 [Ana Şifre] [Kod numarası] * * * * # #

Sistem Saati İle İlgili İşlemler (GE)

Saat Ayarı

.
* 9 7  (Ana şifre)  (saat) # #

Saat, 4 haneli olarak 24 saat (0000-2359 arası) formatında girilir. (örn: 1335).

Tarih Ayarı

* 9 6 [Ana Şifre] [Gün No] [Ay] [Gün] [Yıl] # #

Örnek: 15 Ocak 2005 Pazartesi ayarlanması; *96 Ana Şifre 2 01 15 05 şeklinde programlanır.

 

 

Ücretsiz Keşif İsteyin

Yada Bizi Arayın

0533 308 90 82
Bizi Takip Edin:
Kapialarmi.com © 2019